Onze missie is het verlenen van hulp, in welke vorm dan ook, aan alle mensen in nood in de landen van Oost Europa. Sinds de oorlog in 2022 begon, richten we ons voornamelijk op Oekraïne, waarbij we
zowel opvanghuizen met vluchtelingen als kindertehuizen helpen. We willen de kwetsbare kinderen (en hun ouders) die de slachtoffers van de oorlog zijn voorzien van de eerste levensbehoeftes maar ook wat extra’s. Dit kan zijn voedsel, kleren en schoenen, speelgoed, persoonlijke hygiëne, medicijnen, vitamines, dekens, keuken artikelen, schoonmaakmiddelen, enzovoorts.

Om onze missie te bereiken:

  • Zamelen we goederen in, sorteren en transporteren deze naar Oekraïne op die plaatsen waar de nood het hoogst is. Dit kunnen alle noodzakelijke goederen zijn voor kinderen en volwassenen.
  • Ondernemen we verschillenden acties om geld in te zamelen en vragen bedrijven en particulieren ons financieel te ondersteunen zodat we ook de noodzakelijke goederen zelf kunnen kopen in Nederland of Oekraïne. Naast onze hoofdmissie die gericht is op het verlenen van directe hulp in
    Oekraïne helpen we waar nodig ook de vluchtelingen die naar Nederland zijn verhuisd. Met:
  • Het geven van Oekraïense kinderboeken aan de gevluchte kinderen.
  • Individuele hulp aan de vluchtelingen in de opvangcentra en bij gastgezinnen in Nederland met bijvoorbeeld vertaalwerk, hulp met gemeentelijke instanties, toegang tot de gezondheidszorg en bij het leggen van onderlinge contacten.