Organisatie

De stichting ‘Hart voor Oost-Europa’ is gevestigd in Nijkerk en is aanvankelijk gestart als werkgroep. Deze werkgroep verleende voornamelijk hulp aan kinder- en bejaardentehuizen in Oost-Europese landen zoals Roemenië, Hongarije en Polen. Tijdens de beginjaren zijn er diverse hulptransporten naar deze landen georganiseerd, zoals onder andere naar een tehuis voor gehandicapte jongens in Przemysl (Polen) en naar weeshuizen in Roemenië. In Roemenië werd er ook ondersteuning gegeven bij het inrichten van nieuwe tehuizen.

Hulptransport

In 1992 werd besloten de werkgroep om te zetten in een stichting omdat deze beter beheersbaar is en ook een betere controle uitgevoerd kan worden. De akte van oprichting is opgemaakt bij notaris de Lange. De huidige voorzitter en oprichter van de stichting is de heer L.H. Dekker, accountant te Nijkerk. Verder zitten er mensen in het bestuur die verstand hebben van PR, vervoer, financiën en het werken met kinderen. Deze bestuursleden zijn actief zonder enige beloning of onkostenvergoeding, zodat al het ingezamelde geld ten goede komt van de projecten van de stichting. Zelfs de reizen naar de Oekraïne (5 tot 6 keer per jaar met auto of vliegtuig) en bijbehorende kosten worden uit eigen middelen betaald.

Lviv

Sinds 1996 is de stichting voornamelijk actief in de Oekraïne, met name in de stad L’viv en omstreken. Deze stad ligt zo’n 200 kilometer van de Poolse grens. Er worden steeds minder hulptransporten georganiseerd en de nadruk ligt dan ook op de ‘ontwikkeling’ van de plaatselijke bevolking. Bijvoorbeeld door het opzetten van een aardappelproject wordt werkgelegenheid gecreëerd en eten voor een heel dorp verbouwd. Daarnaast worden de diverse te verrichten werkzaamheden aanbesteed bij Oekraïense bedrijven en ook de hierbij benodigde materialen in de Oekraïne aangeschaft. Op deze manier wordt de lokale economie ondersteund.

Momenteel worden er twee kindertehuizen in de stad L’viv door de stichting financieel ondersteund. Daarnaast wordt er geld bijeen gebracht voor het in 2003 geopende Family Home Hebron in Brukovitchy (een voorstad van L’viv).

Stichting Hart voor Oost-Europa is een non-profit organisatie, en conform de statuten is er geen beloning voor de bestuursleden.