VAN VERLEDEN NAAR HEDEN
Een verslag van de uitgevoerde activiteiten in de afgelopen jaren:

In maart van het jaar 2005 werd onder veel belangstelling in Nederland en Oekraïne het
Family Home Hebron in Bruchovychi–L’viv in Oekraïne geopend.
Een mooi streven om weeskinderen en ongehuwde tienermoeders op te vangen in een gezonde
bosrijke omgeving. De bedoeling was kinderen ( broertjes en zusjes uit één gezin) die overal op verschillende plaatsen werden gevonden, zoals sanatoria en kindertehuizen, weer samen te brengen en een toekomst te bieden.
Tevens werden enkele ongehuwde tienermoeders opgevangen en begeleid. Het mooiste voorbeeld hiervan is Roksolana die kon afstuderen als tandarts en zichzelf thans een plek in de maatschappij heeft verworven. Ze is inmiddels getrouwd, heeft een goede baan bij een privé kliniek en is moeder van een tweede kind geworden samen met haar echtgenoot. Nog mooier is, dat ze ook werkt voor de kinderen van Hebron als gratis tandarts.
In maart 2005 zijn we gestart met vijf kinderen. De bedoeling was dat er elk jaar, los van de hereniging van broertjes en zusjes, een of twee jonge kinderen bij zouden komen om zo een verticale opbouw te verwezenlijken zoals immers met het samenbrengen van kinderen uit één gezin op natuurlijke wijze geschiedde.
Met de hulp van vele Nederlandse organisaties, bedrijven, particulieren en het NCDO konden we in samenwerking met onze Oekraïense partners en medewerkers de plannen verwezenlijken.
Het project werkte goed en kreeg zoveel media aandacht dat alles mogelijk leek met als bekroning uitverkiezing tot beste humanitaire project en een oorkonde van de minister van Buitenlandse zaken.

Toen kwam het jaar 2008 met de crisis en moesten we na diverse overwegingen ons plan bijstellen.
Hierin speelde ook een rol dat meerdere bestuurders van onze stichting werden getroffen door een ernstige ziekte of hartkwaal, helaas zelfs enkele overleden, en niet die inzet konden geven die ze vanuit hun hart altijd gaven.
Het bleek niet zo gemakkelijk om nieuwe enthousiaste bestuurders te vinden met een hart voor kinderen en/of Oost- Europa die ook nog eens een deel van hun tijd daaraan zouden moeten besteden.
Mede door de crisis en de wegvallende ondersteuning van alle kanten moesten we in overleg met onze Oekraïense partners en de directie van Hebron de plannen wijzigen in consolidatie van de toenmalige situatie en een opnamestop voor nieuwe kinderen.
Dat dit ondanks alle economische strubbelingen redelijk is gelukt is niet in de laatste plaats te danken aan onze moeder/directrice van Hebron, Valentyna Yusufenko, en haar staf en aan spontane acties om geld in te zamelen in Nederland. ( zoals bijvoorbeeld op basisschool de Hoeksteen in Nijkerk)
Het maandelijkse budget wat onze stichting in het jaar 2010 doneerde voor de exploitatie van Hebron bedroeg bijna € 3.000. Nu ondersteunen we nog met € 400,– per maand voor de exploitatie zoals voedsel voor kinderen en staf terwijl we stichting HAK ( Hulp aan Kinderen) uit Maarssen als mede donateur bereid hebben gevonden te helpen tot ultimo 2016. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat in de jaren 2005 tot en met 2008 de groep kinderen was gegroeid van vijf naar tien.
Zeker in deze tijd mag dat een hele prestatie genoemd worden omdat ook daar bezuinigen dagelijks werk is.page1image8409216page1image8405760

De kinderen zijn nu allemaal teenagers en/of jong volwassenen ( net 18 jaar) geworden met hun wensen en behoeften. Ze zijn geaccepteerd onderdeel van de samenleving geworden
De eerste kinderen die uitstromen, moeten worden geholpen met huisvesting en werk maar worden niet meer vervangen omdat we de opnamestop handhaven.

Inmiddels is de oudste (Andriy) uitgestroomd en heeft werk gevonden. Hij woonst nu samen met zijn vriendin die ook werkt en het lijkt goed te gaan. Dit jaar zijn ze zelfs samen op vakantie gegaan. Ze hebbend at zelf betaald en zelf uitgekozen.
De volgende groep kinderen ( zijn inmiddels dit jaar of worden nog dit jaar 18) stromen uit naar een plek op de campus waar ze als weeskind recht op hebben of naar een appartement wat ze gezamenlijk betalen van hun verdiensten, in de aanvangsfase nog ondersteund door onze stichting.
De weg naar zelfstandigheid is daarmee ingeslagen.
De jongste kinderen ( 15 ,16 en 17 jaar) zijn nog bij moeder/directrice Valentyna en zullen daar blijven totdat ze ook 18 jaar zijn en kunnen gaan studeren en/of werken

ACTUEEL BELEIDSPLAN

Omdat de behuizing van Family Hebron voor een gezin met drie kinderen aan de grote kant is, is in onderling overleg met de Oekraïense partners en directrice Valentyna besloten uit te gaan zien naar een andere kleine huisvesting. Hiertoe is met een bouwbedrijf de afspraak gemaakt tot het bouwen van een nieuw appartement in L’viv waar moeder/directrice Valentyna een aantal jaren met “haar “ overgebleven kinderen kan gaan wonen en waar ook ruimte is om de andere kinderen die op bezoek willen komen of in het weekend nog eens bij “hun moeder” willen overnachten.

Hiertoe zal de stichting middelen ter beschikking stellen om de bouw van het appartement mede mogelijk te maken alsmede voor de noodzakelijke inrichting zoals laminaat enzovoorts.
Deze volgende stap in hun ontwikkeling is zoals we voor ogen hadden. De kinderen worden volwassen en hebben een volwaardige plek in de samenleving, worden gewoon geaccepteerd voor studie en werk en hebben geen stempel van een kinderhuis. Hierbij is hun eigen keuze bepalend en zijn wij ondersteunend en adviserend waarbij voornamelijk een grote rol is weggelegd voor onze Oekraïense partners waar we inmiddels ook al bijna twintig jaar mee samen werken.

De nieuwe behuizing zal in de zomer van 2017 waarschijnlijk gereed zijn.

Het gebouw van Hebron zal een nieuwe bestemming krijgen. Het wordt nu een IT school voor intelligente wezen en kansarme jongeren ( vooralsnog jongens vanaf 18 jaar) die hier opgeleid zullen worden tot IT specialisten.
De selectie vindt plaats in geheel Oekraïne met behulp van IT specialisten en onderwijzers van hogere scholen. De eerste groep zal in september/oktober 2016 starten.

De naam is IT Technology Academy Hebron.
Hart voor Oost Europa steunt dit initiatief van onze Oekraïense partners in woord en daad, mede omdat een van onze jongeren, Petro Royko, eveneens is uitgekozen voor deze opleiding.
De opleiding wordt gedaan door IT docenten en specialisten, de dagelijkse leiding zal in handen zijn van uit Amerika terug gekeerde Oekraïners die onder ander in Silicon Valley hebben gewerkt.
Al met al reden voor een nieuw project en samenwerking in de toekomst.

Daarnaast zet de stichting zich in voor zieke en kansarme kinderen in het Oosten van Oekraïne ( oostelijk vanaf Kiev) die door geboorteafwijkingen gedeeltelijk verlamd zijn of spierziektes hebben. Dit ingevolge artikel 2 lid 1 van de statuten: Hulp in welke vorm dan ook aan mensen in Oost-Europa.