In maart van het jaar 2005 werd onder veel belangstelling in Nederland en Oekraïne het Family Home Hebron in Bruchovychi–L’viv in Oekraïne geopend. Een mooi streven om weeskinderen en ongehuwde tienermoeders op te vangen in een gezonde bosrijke omgeving. De bedoeling was kinderen (broertjes en zusjes uit één gezin) die overal op verschillende plaatsen werden gevonden, zoals sanatoria en kindertehuizen, weer samen te brengen en een toekomst te bieden.

Tevens werden enkele ongehuwde tienermoeders opgevangen en begeleid. Het mooiste voorbeeld hiervan was Roksolana die kon afstuderen als tandarts en zichzelf een volwaardige plek in de maatschappij heeft verworven en een goede baan bij een privé kliniek. Als dank werkte zij voor de kinderen van Hebron als gratis tandarts.

In maart 2005 konden we starten met vijf kinderen. De bedoeling was dat er elk jaar, los van de hereniging van broertjes en zusjes, een of twee jonge kinderen bij zouden komen om zo een verticale opbouw te kunnen verwezenlijken zoals met kinderen uit één gezin op natuurlijke wijze geschiedt.

Met de hulp van vele Nederlandse organisaties, bedrijven, particulieren en het NCDO konden we in samenwerking met onze Oekraïense partners en medewerkers de plannen verwezenlijken. Het project werkte goed en kreeg zoveel media aandacht dat bijna alles mogelijk leek met als bekroning uitverkiezing tot beste humanitaire project en een oorkonde uit de handen van de minister van Buitenlandse zaken.

Toen kwam het jaar 2008 met de crisis en moesten we na diverse overwegingen ons plan bijstellen. Helaas speelde ook een rol dat meerdere bestuurders van onze stichting werden getroffen door een ernstige ziekte of kwaal, helaas enkele zelfs overleden, en niet die inzet konden geven die ze vanuit hun hart altijd gaven. Het bleek niet zo gemakkelijk om nieuwe, enthousiaste, bestuurders te vinden met een hart voor kinderen en Oost- Europa, die ook nog eens een deel van hun tijd daaraan zouden kunnen besteden.

Mede door de hier boven genoemde oorzaken en wegvallende ondersteuning moesten we in overleg met onze Oekraïense partners en de directie van Hebron de plannen wijzigen in consolidatie van de toenmalige situatie en een opnamestop voor nieuwe kinderen instellen.

Dat het ondanks alle economische strubbelingen toch is gelukt, is in de eerste plaats te danken aan onze moeder/directrice van Hebron, Valentyna Yusufenko, en haar staf en natuurlijk aan spontane acties om geld in te zamelen in Nederland. (zoals bijvoorbeeld op basisschool de Hoeksteen in Nijkerk)

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat in de jaren 2005 tot en met 2008 de groep kinderen was gegroeid van vijf naar tien. Het maandelijkse budget dat onze stichting in het jaar 2010 doneerde voor de exploitatie van Hebron bedroeg biijvoorbeeld € 3.000. In het jaar 2014 was het nog maar € 400,– per maand voor de exploitatie, zoals voedsel voor kinderen en staf.

Gelukkig vonden we stichting HAK (Hulp aan Kinderen) uit Maarssen als donateur bereidt ons te helpen tot ultimo 2016. De kinderen zijn nu allemaal volwassenen geworden met hun wensen en behoeften. Ze zijn geaccepteerd in de samenleving. Alle kinderen hebben hun studie afgerond en met de hulp van de stad Lviv zijn er kleine appartementjes voor ze gekocht.

Ze wonen zelfstandig, werken meestal en hebben altijd nog contact met hun moeder Valentyna. Het gebouw van Hebron heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het is nu een IT school voor intelligente kinderen zonder ouders maar ook kansarme jongeren worden hier intern opgeleid tot IT specialisten.

De selectie vindt plaats in heel Oekraïne met behulp van IT specialisten en onderwijzers van hogere scholen. De eerste groep startte al in oktober 2016.

De naam is IT Technology Academy Hebron. https://hebron- academy.com/index_ua.html

De opleiding wordt gedaan door IT docenten en specialisten, de dagelijkse leiding is in handen van uit Amerika terug gekeerde Oekraïners die onder andere in Silicon Valley hebben gewerkt.