Family Home Hebron

Hieronder vindt u een korte uiteenzetting met betrekking tot het ontstaan van het Family Home Hebron. Daarnaast vindt u een fotoverslag van het verloop van de bouw en een link naar het businessplan waarop het Family Home Hebron gebaseerd is.Hebron_sun

Waarom de naam Family Home Hebron? Deze naam komt uit de Bijbel. Dit was in die tijd de naam voor een plaats van geborgenheid oftewel een veilige thuishaven. Dit willen wij, als stichting, de bewoners van het Family Home ook bieden.

Hebron logo

Normaliter gaan de kinderen, als ze zeven jaar oud zijn, vanuit kinderhuis II naar een internaat, waar ze terecht komen in een heel andere leefomgeving. Deze internaten zijn veel groter van opzet waardoor er veel minder aandacht is voor de kinderen. Vaak spijbelen de kinderen van school, komen ze op straat in het criminele circuit terecht of belanden ze in de prostitutie. Na gesprekken met diverse instanties is het idee geboren om deze kinderen tot hun achttiende levensjaar te begeleiden, door ze op te vangen in een gezinsvervangend tehuis.

Kinderen Hebron 001

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk een ‘normale gezinssituatie’ na te bootsen, door de kinderen op te vangen in groepen met een verticale leeftijdsopbouw. Zodoende hebben ze ‘broertjes en zusjes’, waar ze samen mee kunnen spelen of dingen van kunnen leren. Daarnaast kunnen ze worden begeleid naar een zelfstandig bestaan in de Oekraïense samenleving.

Een tweede groep die in het Family Home Hebron opgevangen wordt zijn de jonge ongehuwde moeders. Voor deze groep is er niets geregeld, met betrekking tot sociale voorzieningen, in de Oekraïne. Door deze jonge vrouwen op te nemen in het Family Home Hebron hebben zij een thuishaven van waaruit zij kunnen bouwen aan de toekomst van hun kinderen en zichzelf. Zij hebben, doordat de kinderen opgevangen worden in de groep, gelegenheid om te studeren of te werken.
Hieronder ziet u de eerste jonge ongehuwde moeder die met hulp van de stichting aan een zelfstandig bestaan heeft kunnen bouwen. Zij is nu werkzaam in een tandartsenpraktijk met materialen die mede door de stichting zijn verzorgd.

Eerste jonge moeder

In december 2003 is het pand aangekocht en onder leiding van een Oekraïense architect is het pand verbouwd door aannemers uit de stad L’viv (zie hieronder voor fotoverslag). Ook het personeel komt uit de stad L’viv en omstreken. Dus het hele huis is verbouwd en wordt draaiende gehouden door de Oekraïners zelf.

Om dit project te helpen financieren is een subsidie aangevraagd en ontvangen van het NCDO (Nederlands College voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking).

logo NCDO

Dit houdt kort samengevat het volgende in: Vijftig procent van de totale begroting is door de stichting bijeengebracht, door middel van diverse acties, en de andere vijftig procent is door het NCDO voor zijn rekening genomen.
De begroting voor de aanschaf en verbouwing van het pand bedroeg € 100.000,.

De jaarlijkse exploitatiekosten, van € 26.000,- zullen ieder jaar door de stichting Hart voor Oost-Europa bijeengebracht moeten worden, en zij kunnen uw steun daarbij niet missen.

Als u hier klikt, dan kunt u ons projectplan downloaden.

Naast de steun van het NCDO is er ook een beroep gedaan op de diverse Oekraïense overheidsinstanties en op de reeds bekende contactpersonen. Dankzij de hulp van het NCDO, de hiervoor genoemde instanties en personen en natuurlijk niet te vergeten de diverse sponsoren en donateurs hebben wij het Family Home Hebron op tweede Paasdag 2005 officieel kunnen openen.