Kindertehuis I & II

De stichting Hart voor Oost-Europa is, tijdens de eerste hulptransporten naar de Oekraïne, terecht gekomen bij twee kinderhuizen in de stad L’viv. Namelijk de zogenoemde kinderhuizen I en II.

In kinderhuis I wonen kinderen van 0 t/m 3 jaar. Dit kunnen wezen zijn, niet gewenste kinderen of kinderen van ouders die niet voor hun kinderen kunnen of mogen zorgen. Deze kinderen worden ingedeeld in zogenoemde groepen die gebaseerd zijn op leeftijd. Dus het kan zo zijn dat er twintig baby’s op één kamer liggen. Tevens is er ook een groep voor jonge kinderen met een lichamelijke c.q. geestelijke beperking.

Kinderen Kindertehuis I&II 001

Gedurende de diverse jaren die de stichting dit tehuis heeft ondersteund zijn er veel dingen gebeurd. Hierbij kan worden gedacht aan: renovatie van de sanitaire ruimtes, renovatie van het verwarmingssysteem, herinrichting van de slaapkamers, aanschaf van speelgoed, schilderwerk en onderhoud aan de tuin etc.

In kindertehuis I is directrice Alla Ligostayeva (zie foto) verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Alla Ligostayeva

In kinderhuis II wonen kinderen van 4 t/m 7 jaar, die eveneens ingedeeld zijn in diverse leeftijdsgroepen. Deze kinderen gaan iedere dag met de bus naar school en worden begeleid bij het huiswerk maken.

Kinderen Kindertehuis I&II 002

In de jaren dat dit tehuis ondersteund werd gebeurde dit vooral op interieurgebied, zoals het maken van diverse muurschilderingen in de verschillende ruimtes. Deze kinderen volgen onderwijs in het tehuis zelf, waar ze leren lezen maar niet leren schrijven. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan tekenen en muziek.

In kindertehuis II is Maria Chernyk (zie foto) de verantwoordelijke persoon voor de bijna 100 bewoners. Zij is tevens adviseur bij het Family Home Hebron.

Maria Chernyk

Naast bovengenoemde ondersteuning, voor de specifieke tehuizen werden en worden beide huizen regelmatig voorzien van kinderkleding en financiële middelen voor de aanschaf van medicijnen, fruit en andere noodzakelijke levensbehoeften (zie ook financiële adoptie kinderhuizen).